Som det bagvedliggende billede, har vi idéen om Gud og det, han har gjort for verden, som en historie om at genetablere menneskehedens tabte forbindelse til ham. Vi er overbeviste om, at vi oplever Gud i vores eget liv, når vi erfarer vores personlige egenskaber og opgaver i livet. Vi tror på, at vi er en stor menneskelig familie med tilknytninger, som Gud forsøger at genskabe mellem os – at vi er med til at danne den enhed, som vi mistede, da Guds billede i os blev ødelagt.

Vi tilslutter os Gud i arbejdet på at gøre os hele igen. Vi tror på, at jorden var skabt til at være vores hjem. Vi tror på, at det er i den virkelige verden, at vi møder Gud. Vi tror på, at jorden er et godt sted, og ikke på en ånd, som opfordrer os til at flygte fra virkeligheden. Vi tror på, at det er muligt at leve for Gud og tjene ham i dette liv. Vi tror også på at Guds arbejde indebærer forandringen af denne verden til en verden, som matcher de intensioner, Han havde, med sin kærlighed til os som kan læses i 1. og 2. Mosebog. Vi tror på at vi, ved afslutningen af jordens historie, vil opleve Guds redningsplan og at vi der oplever hans oprindelige planer med verden i Jesus’ historie og arbejde.

Som kirke er vi funderet i Adventistkirken – en frikirke, der giver udtryk for sin tro lokalt over hele verden. Vores teologiske forståelse af Biblen er baseret på, at Jesus er den øverste figur og skaberen af kirken som helhed. Vi søger mod at efterleve Jesus i vores livsstil, attitude og teologi.

Ser vi dig på lørdag?