Cafékirkens vision

En vision er generelt udtryk for et ønske om at ville ændre noget. Det er et insisterende blik på, hvordan man forestiller sig at fremtiden udspiller sig og hvad målet med ens engagement skal være. Cafékirkens formulerede vision er som følger:

”Cafékirken vil være et relevant og imødekommende kristent fællesskab i bevægelse.

– Et fællesskab, der aktivt involverer sig i åndelige, sociale og samfundsrelevante samtaler og behov med det formål at skabe muligheder for at vokse som mere autentiske og helstøbte mennesker.”

Cafékirkens vision er den rettesnor vi ønsker at have os for øje i alt det vi gør. Den har mennesket i centrum med ønsket om at påvirke fællesskabets og individets muligheder for at lykkes i livet til det bedre. Den bygger blandt andet på Jesu udtalelser i Johs. 10,10 om, at formålet med hans komme er at mennesker skal have: ”liv – og have det i overflod”!