Et fællesskab, der aktivt involverer sig i åndelige, sociale og samfundsrelevante samtaler og behov med det formål at skabe muligheder for at vokse som mere autentiske og helstøbte mennesker.”

Denne vision om aktivt at samtale  om åndelige, sociale og samfundsrelevante behov giver sig i 2020 blandt andet til udtryk gennem følgende fire gudstjenesteformer:

Reflektion

Inspiration

Samtalen

Adventisten

Reflektionen

“Refleksionen” er den af Cafékirkens gudstjenesteformer der har det mest insisterende fokus på fællesskabets sociale behov. Den udforsker troens personlige dimension og her får du rig mulighed for selv at deltage.

Et af menighedens medlemmer stiller med udgangspunkt i et kort personligt oplæg nogle få spørgsmål der lægger op til den efterfølgende samtale og refleksion over de tanker der måtte røre sig i den enkelte.

Her arbejdes med værdier som autenticitet og kærlig uenighed. Her er højt til loftet og alles oplevelser og perspektiver har værdi.

Efter gudstjenesten vil der som oftest være mulighed for at deltage i et fælles måltid. Hvis dette er tilfældet oplyses det i løbet af programmet.

Refleksionen finder du den første lørdag hver måned, med mindre andet er annonceret.

Samtalen

“samtalen” sættes der i særlig grad fokus på fællesskabets behov for samfundsrelevans.

Her inviteres en oplægsholder til at udfolde et emne med rod i den offentlige debat. Emner som: Politik, etik, religion, økonomi og seksualitet er alle eksempler på emner du kan møde her.

Efter oplægget forsøger vi at berige hinanden i en livlig og fordomsfri samtale. Ingen holdninger er uvelkomne… bare de serveres med et kærligt  glimt i øjet.

Fokus på samtalen er, med Jesus som eksempel, at nedbryde nogle af de virkelighedens tabuer og fordomme der holder mennesker nede og skaber mure imellem os.

Du finder samtalen den tredje lørdag i måneden, med mindre andet er annonceret.

Inspirationen

Fejring af det kristne budskab og fællesskabet omkring det er nogle af nøgleordene for “inspirationen” og er nok den af Cafékirkens gudstjenester der kommer nærmest en klassisk gudstjenesteform. Her lægges der vægt på en god blanding af at møde både åndelige, sociale og samfundsrelevante behov.

Her finder du et dedikeret fokus på inspirerende musik, taler, samtaler og bøn.

Inspirationen finder du den anden lørdag hver måned, med mindre andet er annonceret.

Samtalen

I ”adventisten” udforskes i særlig grad de åndelige og teologiske behov i fællesskabet.

Her bliver der gået i dybden med Cafékirkens adventistiske rødder og historie.

Med fokus på en række af kirkens 28 trospunkter sættes der spot på hvorvidt det er muligt at arbejde konstruktivt og progressivt med kirkens dogmer i en sekulariseret og postmoderne virkelighed?

Forskellige oplægsholdere giver i løbet af året hver deres bud på hvordan adventistkirkens teologi, med respekt for fortiden, kan komme til live i Danmark i 2019. Der er selvfølgelig som altid mulighed for både spørgsmål og dialog.

Du finder adventisten den fjerde lørdag hver måned, med mindre andet er annonceret.