Cafékirkens værdier

Cafékirkens værdier er et forsøg på at beskrive det vi som fællesskab sætter ekstra højt. Det er en beskrivelse af de idealer vi har for vores samvær og det vi vil arbejde for at fremelske i hinanden. Det er de forestillinger vi ønsker skal motivere vores holdninger, handlinger og vurderinger.

Cafékirkens værdier er præsenteret under tre overskrifter: Indhold, miljø og form

Indhold – Hvad vi mødes om

  • Vi søger et kristuscentreret perspektiv på alt vi involverer os i.
  • Relevans: Vi ønsker at vise, hvordan et liv med Gud kan leves, så det er relevant i den hverdag og med de interesser hver især lever med.
  • Inspiration: Når vi overvejer hvilke temaer og aktiviteter vi involverer os i, søger vi inspiration i målgruppens liv og det omkringliggende samfund.

Miljø – Hvordan vi møder hinanden

  • Imødekommenhed: Alle skal føle sig velkomne.
  • Autenticitet: Man skal kunne være sig selv.
  • Kærlig uenighed: Man skal kunne mødes af respekt på trods af forskelle og uenigheder.
  • Involverende: Man skal få mulighed for at deltage med det, man har at byde ind med og det man brænder for.

 Form – Hvordan det ser ud når vi mødes

  • Uformel omgangstone: Alle har lige stor værdi.
  • Samtale og dialog: Vi vil kunne tale om alt, og vores holdninger og handlinger skal kunne afprøves og afpudses, af hinanden gennem kærlige diskussioner.
  • Vi deler liv: Vi mødes over måltider, samtaler, tilbedelse, bøn og aktiviteter og deler livet i medgang og modgang.